2018 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
2018-04-30

Nuo 2018 m. gegužės 1 dienos bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

1. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainos:

1.1. Vienanarė – 4,38 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,15 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,51 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.3. Kompensacija dėl faktinių kuro kainų – -0,28 euro ct/kWh (be PVM).

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

2.1. Už suvartotą šilumos kiekį – 0,13 euro ct/k Wh (be PVM);
2.2. Pardavimo kaina vartotojams – 1,48 Eur/mėn. (be PVM).

3. Galutinė suminė vienanarė šilumos kaina gyventojams už suvartotą šilumos kiekį – 4,51 euro ct/k Wh (su 9 % PVM – 4,92 euro ct/kWh).

4. Kitiems vartotojams – 4,38 euro ct/kWh (su 21% PVM – 5,30 euro ct/kWh).

5. Karšto vandens kaina gyventojams – 4,74 Eur/m3 (su 9% PVM – 5,17 Eur/m3).

6. Kitiems vartotojams – 4,66 Eur/m3 (su 21% PVM 5,64 Eur/m3).