Naujienos

Vartotojų dėmesiui
2017-12-08

Informuojame, kad š.m. gruodžio antroje pusėje tarpbankiniai mokėjimai bus atliekami nuo gruodžio 18 d. (pirmadienio) iki gruodžio 22 d. (penktadienio), nuo gruodžio 27 d. (pirmadienio) iki gruodžio 29 d. (penktadienio). 2018 metais tarpbankiniai mokėjimai bus pradėti vykdyti nuo sausio 2 d. (antradienio).

UAB "Šilutės šilumos tinklai" gyventojams ir įmonėms pataria neatidėlioti mokėjimų už paslaugas iki paskutinės akimirkos, atlikti juos kiek įmanoma iš anksto apsidraudžiant nuo galimų netikėtumų.

2018 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
2017-12-28

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. liepos 31 d. tarybos sprendimu Nr. T1-2177 „Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. O3-160 „Dėl karšto vandens dedamųjų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ nustatymo“ nuo 2018 m. sausio 1 dienos taikys šias šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado kainas:

1.1. Vienanarė – 4,36 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,15 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,49 euro ct/kWh (be PVM);
1.1.3. Kompensacija dėl faktinių kuro kainų – -0,28 euro ct/kWh (be PVM).

2. Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:

2.1. Už suvartotą šilumos kiekį – 0,13 euro ct/k Wh (be PVM);
2.2. Pardavimo kaina vartotojams – 1,48 Eur/mėn. (be PVM).

3. Galutinę suminę vienanarę šilumos kainą gyventojams už suvartotą šilumos kiekį – 4,49 euro ct/k Wh (su 9 % PVM – 4,89 euro ct/kWh).

4. Kitiems vartotojams – 4,36 euro ct/kWh (su 21% PVM – 5,28 euro ct/kWh).

5. Karšto vandens kaina gyventojams – 4,77 Eur/m3 (su 9% PVM – 5,20 Eur/m3).

6. Kitiems vartotojams – 4,69 Eur/m3 (su 21% PVM 5,67 Eur/m3).