2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vadovai 5 3058
Padalinių vadovai 5 1917
Specialistai / tarnautojai 11 1523
Technikai / operatoriai / kvalifikuoti darbininkai 32 1300
Nekvalifikuoti darbininkai 3 768