2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vadovai 5 3134
Padalinių vadovai 7 1992
Vyresnieji specialistai / specialistai 13 1621
Technikai / operatoriai / kvalifikuoti darbininkai 45 1260
Nekvalifikuoti darbininkai 3 876