2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vadovai 4 3257
Padalinių vadovai 6 1998
Vyresnieji specialistai / specialistai 12 1629
Technikai / operatoriai / kvalifikuoti darbininkai 31 1468
Nekvalifikuoti darbininkai 3 873