Vidutinis mėnesinis valdymo organų narių darbo užmokestis

Ataskaitiniai metai: 2022
Valdymo organo narys Vidutinis darbo užmokestis (per mėnesį neatskaičius mokesčių), Eur Išmokų suma per ataskaitinius metus (įskaitant darbo užmokestį, priedus, priemokas, premijas neatskaičius mokesčių) iš viso, Eur
Direktorius 3642,87 43714,45
Iš viso: 3642,87 43714,45