2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vadovai 4 3321
Padalinių vadovai 6 2023
Vyresnieji specialistai / specialistai 12 1649
Technikai / operatoriai / kvalifikuoti darbininkai 44 1327
Nekvalifikuoti darbininkai 3 890