Juknaičių katilinės susidėvėjusių katilų keitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2018m. patvirtino  finansavimo skyrimą projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“  04.1.1-LVPA-K-109 priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.  Projektams įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės  ir dalyvaujančių įmonių lėšos.

UAB Šilutės šilumos tinklai“ dalyvauja projekte Nr. S-04.1.1.-LVPA-K-109-01-0002 „Juknaičių katilinės susidėvėjusių katilų keitimas naujais“.  Įgyvendinamo projekto vieta – Šilutės   g. 24, Juknaičių gyvenvietė, Šilutės rajonas. Šio projekto fiksuotos darbų kainos vertė – 67 500.00 (plius PVM) Eur.  ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 32 520.60 Eur.  Likusią reikiamą sumą investuoja UAB „Šilutės šilumos tinklai“.  Projekto darbų vykdytojas yra UAB „Artakija“.  Užbaigimo terminas – 2019 m. gegužės 1 d.

  Įgyvendindama šį projektą, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, numato pakeisti sudėvėtą šilumos energiją generuojančią įrangą. Projekto metu bus pakeistas nauju vienas  vandens šildymo katilas (VŠK) 340 kW galios į tokį patį VŠK.  Įrengiant naują katilą  modernizuosis jo valdymas bus  efektyviau išnaudojami energetiniai resursai šilumos gamybai didinti bei šilumos kainai mažinti. Esamoje  centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje biokuras (javų šiaudai) kuro balanse sudaro 100 proc. Dėl sudėvėto VŠK pakeitimo nauju ir modernesnio valdymo  sumažės  į atmosferą išmetamas teršalų, sieros dioksido, kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, kiekis daugiau kaip 20 %.

  Nauju vandens šildymo katilu vartotojams šilumos energija bus gaminama efektyviau: energijos gamybai sumažės naudojamų gamtinių išteklių poreikis ir  išmetami į aplinką teršalai.