Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas

 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2011m. balandžio 8 d. sėkmingai baigė įgyvendinti 2010 m. vasario mėn. pradėtą projektą „Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas“, kurio metu Šilutės miesto katilinėje buvo sumontuotas kondensacinis ekonomaizeris – įrenginys išnaudojantis degimo produktų kondensacinę šilumą, tokiu būdu padidinant biokuro katilų pagaminamą šilumos energijos kiekį 15-30%, tam nenaudojant papildomai kuro.
Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ ir iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto darbų vertė – 2.895.000,0 Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama projektui - 1.447.497,0 Lt.

 

Šilutės miesto katilinėje sumontavus naują energetinį įrenginį, UAB  „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos gamybai naudos mažiau kuro, daugiau šilumos gamins deginant pigesnį atsinaujinantį biokurą – smulkintą medieną ir jos atliekas - kuris pakeis iki tol naudotą taršų mazutą ir skalūnų alyvą. Sumažėjus kuro sąnaudoms ir taršų kurą pakeitus atsinaujinančiu biokuru, bus tausojama aplinka, per metus iš katilinės į atmosferą bus išmetama apie 2205,3 t mažiau anglies dvideginio bei apie 14,6 tonų mažiau kitų teršalų, ypač sumažės aplinkai kenksmingų sieros dioksidų išmetimai.
Šiuo metu vyksta ekonomaizerio derinimo darbai, tačiau net ir dirbant ne pilnu pajėgumu iki šios dienos naujai sumontuotas įrenginys jau pagamino 1464,0 MWh šilumos nenaudojant jokio kuro. Tokiam šilumos kiekiui pagaminti tradiciniu būdu reiktų apie 662 ktm  medienos arba 121 t skalūnų alyvos.
Katilinės įrenginių efektyvumo didinimas ir taršaus kuro pakeitimas  pigesniu biokuru, Šilutės miesto gyventojus, naudojančius centralizuotai tiekiamą šilumą, ateityje turėtų apsaugoti nuo staigių šilumos kainos šuolių aukštyn, ir prisidėti prie miesto švarios aplinkos palaikymo.