Šilumos kvartalinių tinklų rekonstrukcija Šilutės mieste

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projekto vykdytojas UAB „Šilutės šilumos tinklai“
Projekto pavadinimas: „Šilumos kvartalinių tinklų rekonstrukcija Šilutės mieste“.
Įgyvendinimo vieta: Šilutės miestas.
Skiriama paramos suma: 663 235,76 Eur.
Projekto vertė (be PVM): 1 341 255,00 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė: 20 mėn.

2018 m. balandžio 13 d. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos teikimo sutartį projektui „Šilumos kvartalinių tinklų rekonstrukcija Šilutės mieste“.

Projektu siekiama išlaikyti ir didinti centralizuotos šilumos tiekimo paslaugos konkurencingumą Šilutės mieste, užtikrinant šilumos vartotojus pasiekiančią paslaugą kaip patikimą ir aukštos kokybės.

UAB „Šilutės šilumos tinklai“, atsižvelgdama į sąlyginai didelius šilumos nuostolius Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, brangius energetinius resursus Lietuvoje, nusprendė inicijuoti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ valdomo šilumos tiekimo sistemos tinklo modernizavimo projektą, siekdama didinti šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą.

Projekte, kurio vykdymas numatytas 2018–2020 m., numatoma vietoj 4 123,3 m DN40–250 mm senų, nepraeinamuose kanaluose paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 4 123,3 m ilgio DN32–150 mm šilumos tiekimo tinklus. Modernizuojamose trasose šilumos perdavimo nuostoliai sumažės 793,48 MWh: nuo 1 807,65 MWh iki 1 014,17 MWh per metus, t. y. 43,90 proc. Dėl mažesnio kuro suvartojimo sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (planuojamas metinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas 17,08 tCO2ek). Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 1 439 prijungtiems vartotojams.

Projekto vertė – 1 341 255,00 Eur be PVM, iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų projektui numatyta skirti 663 235,76 Eur lėšų, likusią reikiamą sumą investuos UAB „Šilutės šilumos tinklai“..