Šilumos perdavimo tinklo įrengimas nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių gyvenvietės

Projekto vykdytojas UAB „Šilutės šilumos tinklai“
Projekto pavadinimas: „Šilumos perdavimo tinklo įrengimas nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių gyvenvietės“.
Įgyvendinimo vieta: Šilutės miestas.
Skiriama paramos suma: 476 829,11 Eur.
Projekto vertė (be PVM): 1 490 400 Eur.
Projekto įgyvendinimo trukmė“ 20 mėn.

2018 m. balandžio 13 d. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos teikimo sutartį projektui „Šilumos perdavimo tinklo įrengimas nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių gyvenvietės“.

Projektu siekiama išlaikyti ir didinti centralizuotos šilumos tiekimo paslaugos konkurencingumą Traksėdžiuose, užtikrinant šilumos vartotojus pasiekiančią paslaugą kaip patikimą ir aukštos kokybės.

Šiuo projektu numatoma nutiesti naujus šilumos tiekimo tinklus nuo Šilutės rajoninės katilinės iki Traksėdžių gyvenvietės. Projektas leis likviduoti 5,3 MW galios Traksėdžių katilinę, kurios įrenginiai techniškai susidėvėję. Atlikus investiciją bus galima efektyviau išnaudoti Šilutės rajoninės katilinės pajėgumus bei tiekti karštą vandenį Traksėdžių gyvenvietei.

Projekte, kurio vykdymas numatytas 2018–2020 m., numatoma nutiesti 2 119,84 metrus naujų šiluminių tinklų. Nutiesus naują trasą šiluma bus tiekiama patikimiau 212 prie jos prijungtiems vartotojams.

Projekto vertė – 1 490 400 Eur be PVM, iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų projektui numatyta skirti 476 829,11 Eur lėšų, likusią reikiamą sumą investuos UAB „Šilutės šilumos tinklai“.