Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste

Sėkmingai užbaigtas projektas „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste“, kuriam buvo gauta Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama.

Keičiamos šilumos trasos buvo nutiestos prieš 20 – 30 metų. Vamzdžiai daugelyje vietų buvo pažeisti korozijos, pakloti gelžbetonio konstrukcijų kanaluose, kurias dėl aukštų gruntinių vandenų būdavo apsemtos. Šiluminės izoliacijos buvo pažeistos, dėl ko buvo patiriama žymių šilumos nuostolių. Šiuolaikiniai vamzdžiai izoliuoti pramoniniu būdu, tiekiami su patikima šilumine izoliacija, šiluminė varža daug didesnė negu senųjų, todėl atsirado reali galimybė sumažinti šiluminės energijos nuostolius šilumos tinkluose.

Vykdant projektą buvo pakeista 1336.3 metrų magistralinių tinklų: Gluosnių, Cintjoniškių ir H. Šojaus gatvėse.

Modernizavus šilumos perdavimo tinklus, dėl sumažėjusių šilumos perdavimo nuostolių sumažės poveikis aplinkai, kuro deginimo apimtis šilumos gamybos įrenginiuose.

Šio projekto įgyvendinimui buvo skirta 3.5 mln. litų.