Šilumos tiekimo infrastruktūros plėtra Šilutės mieste prijungiant prie centralizuoto šilumos tiekimo miesto centrinę ligoninę

 

Šių metų spalio mėnesį buvo baigti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ įgyvendinamo projekto „Šilumos tiekimo infrastruktūros plėtra Šilutės mieste prijungiant prie centralizuoto šilumos tiekimo miesto centrinę ligoninę“ statybos darbai.

Projekto metu buvo renovuota 1429,87 m senų šilumos tiekimo trasų, nutiesta nauja 302,52 m ilgio atkarpa, prijungianti prie CŠT tinklo Šilutės ligoninę, bei 114,81 m ilgio nauja atkarpa iki sporto salės. Iš viso Projekto metu buvo nutiesta 2859,74 m (viengubo vamzdžio ilgio) naujų šilumos tiekimo vamzdynų, kurių skersmuo DN50-DN400. Senų šilumos tiekimo tinklų renovacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrinti saugų šilumos tiekimą esamiems ir naujiems Šilutės miesto šilumos vartotojams, o taip pat bus sutaupyta energetinių išteklių. Numatoma, kad šilumos nuostoliai modernizuotuose tinkluose dėl geresnių šiluminės izoliacijos savybių sumažės iki 63 proc.

Projekto darbų vertė 1.492,00 tūkst. Lt be PVM. Projekto įgyvendinimui buvo skirtas dalinis finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iki 864,089 tūkst. Lt.

Šilumos tiekimo trasų renovacijos statybos darbus vykdė UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“.