Šilumos tiekimo tinklų renovacija Šilutės mieste

 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“, siekdama pagerinti šilumos tiekimo kokybę, rekonstravo daugiau kaip 3 kilometrus magistralinių šilumos tinklų.

Projekto „Šilumos tiekimo tinklų renovacija Šilutės mieste III etapas“ investicijų suma sudarė daugiau kaip 4,4 mln. litų. Iki 50 procentų projekto vertės pagal trišalę sutartį, sudarytą su Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra, parama skirta iš regioninės plėtros fondo. Likusias lėšas projekto įgyvendinimui investavo UAB „Šilutės šilumos tinklai“.

Darbus atliko Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba.

Atlikta šilumos tinklų rekonstrukcija padidino šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrina kokybišką ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams Šilutės mieste, sumažės šilumos nuostoliai magistraliniuose tinkluose. Demontavus senus, susidėvėjusius vamzdynus, sumontuoti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai su nuotėkio kontrolės sistema, kuri leidžia greičiau nustatyti tinklų trūkumą ir taip užtikrinti savalaikį jos remontą.

Investicijos į trasų atnaujinimą ne tik taupo išlaidas kurui, vandeniui, mažina šilumos trasų eksploatacines išlaidas, bet ir prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo.