Šilutės miesto katilinės modernizavimas pastatant 10 MW šiluminės galios biokuro katilą

 

Informuojame, kad 2014 m. gegužės mėn. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ baigė įgyvendinti 2013 m. balandžio mėn. pradėtą projektą „Šilutės miesto katilinės modernizavimas pastatant 10 MW šiluminės galios biokuro katilą“ (projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-06-V-01-003, toliau – Projektas).

Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Projekto tikslas – atsisakyti taršaus mazuto naudojimo Šilutės miesto katilinėje visą šilumos energiją gaminant iš atsinaujinančio biokuro.

Projekto išlaidoms padengti buvo skirta iki 3.250.000,00 Lt Europos Sąjungos struktūrinė parama iš Sanglaudos fondo lėšų. Bendra projekto vertė siekė apie 7,9 mln. (be PVM). Projekto metu buvo atlikti 10 MW galios kietojo biokuro vandens šildymo katilo ir susijusios infrastruktūros Šilutės miesto katilinėje statybos darbai. Įdiegtas naujas energetinis įrenginys leis atsisakyti taršaus kuro – mazuto ir skalūnų alyvos – naudojimo šilumos energijos gamybai, leis išnaudoti jau veikiančio kondensacinio ekonomaizerio potencialą, taip padidinant bendrą šilumos gamybos efektyvumą katilinėje, sumažins priklausomybę nuo importuojamo kuro, prisidės prie Šilutės miesto švaresnės aplinkos palaikymo.