Pasiruošimas 2022 - 2023 m. šildymo sezonui

Šilumos punktas

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ primena, kad daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi gyventojų pasirinkti šių sistemų prižiūrėtojai.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų (toliau – Prižiūrėtojai) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui.

Pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią privalo atlikti teisės aktuose nurodytus vidaus sistemų paruošiamuosius darbus, sudaryti ir kartu su pastato savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasirašyti Pastato šilumos įrenginių parengties naujam šildymo sezonui aktą (pavyzdinė akto forma pateikta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priede). Akto kopiją valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas privalo pateikti šilumos tiekėjui.