DĖL PVM MOKESČIO TAIKYMO ŠILUMOS ENERGIJAI

Kompensacija už būsto šildymą

Siekiant sumažinti gyventojams tenkančias sąskaitas už šildymą, 2022 m. rugsėjo 27 d. LR Seimas priėmė PVM įstatymą dėl nulinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymo centralizuotam šildymui. Lengvata galios artimiausius du šildymo sezonus – iki 2024 m. balandžio mėnesio pabaigos. Supaprastinta ir kompensacijų skyrimo tvarka sunkiau besiverčiantiems.

Iki šiol centralizuotam šildymui taikytas 9 proc. PVM tarifas. Įsigaliojus įstatymo pataisoms, sąskaitos už suvartotą šilumą gyventojams sumažės beveik dešimtadaliu. Nulinis PVM tarifas bus taikomas visiems centralizuotai besišildantiems gyventojams.

Seimui pritarus, supaprastinta ir kompensacijų skyrimo tvarka sunkiau besiverčiantiems – nuo šiol kompensacija bus skiriama ne trims mėnesiams kaip anksčiau, bet visam šildymo sezonui. Tai reiškia, kad prašymą skirti kompensaciją gyventojams pakaks pateikti vieną kartą. Svarbu žinoti, kad kompensacija skiriama ne tik šildymui, bet ir mokėjimams už karštą vandenį sumažinti arba pilnai padengti.

Ši tvarka galioja prašymams, užpildytiems po šių metų rugsėjo 1 d. Todėl gyventojams, prašymus kompensuoti būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas jau pateikusiems, papildomai nieko daryti nereikia.

Tiems, kurie prašymų dar nepateikė,  kompensacijos bus skiriamos ir atbuline data. T. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo dokumentus užpildė. Pavyzdžiui, jeigu prašymą padengti būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas pateiksite 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacija galės būti grąžinama už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius.

Pasitikrinti ar Jums priklauso kompensacija šildymui ir karštam vandeniui galite www.spis.lt svetainėje, pasinaudoję būsto šildymo kompensacijų skaičiuokle.

SVARBU. Iki 2024 m. balandžio 30 d. pratęstas terminas, kai, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau vertinamos už kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą įgytos pajamos. Pavyzdžiui, vertinamos lėšos už komercinės paskirties patalpų, būstų, žemės sklypų, automobilių nuomą ar pardavimą.

Tikslinga žinoti, jog apskaičiuojant pajamas neįskaitoma ir darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), taip pat – išmokos vaikui (-ams).

Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 EUR) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 EUR) vienam gyvenančiam asmeniui.