Mokesčiai

Iki kada gyventojai turi apmokėti mėnesio sąskaitas už pateiktą šilumos energiją ir karštą vandenį?

Praėjusio mėnesio sąskaitas už pateiktą šilumos energiją ir karštą vandenį turi apmokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Kur kreiptis kilus problemoms arba norint išsiaiškinti dėl mokesčių už šildymą ir karštą vandenį skaičiavimo?

Kreipkitės į UAB "Šilutės šilumos tinklai" vartotojų aptarnavimo centrą (Verslo g. 12, Šilutė) arba skambinkite tel. (0 441) 75001, (0 441) 62146.

Ar reikia mokėti už šildymą, jei butas atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?

Kadangi centralizuotai tiekiama šilumos energija naudojama ne tik butų, bet ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui, todėl net ir atjungus savo buto šildymo įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpose suvartojamą šilumos energiją (Bendraturčių teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.76 straipsnis).
Bendrojo naudojimo patalpose suvartota šiluma apskaičiuojama vadovaujantis Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr.5 (2005-07-22 patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.03-41), ir paskirstoma visiems gyvenamojo namo vartotojams (butų savininkams) proporcingai jiems priklausančių patalpų bendrajam naudingam plotui, nepriklausomai nuo to ar patalpų šilumos įrenginiai yra prijungti ar atjungti nuo centralizuoto šildymo tiekimo sistemos.