Korupcijos prevencija

 

   Kviečiame informuoti (ne anonimiškai) UAB „Šilutės šilumos tinklai“ antikorupcijos komisiją apie neteisišką bendrovės darbuotojų elgesį ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą, sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas), su kuriomis teko susidurti. Pranešime trumpai išdėstykite įvykio aplinkybes, laiką, vietą, nurodykite liudytojus, įrodymus ir išdėstykite savo nuomonę.
   Pageidaujantiems gauti atsakymą, prašome nurodyti kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, faksą, el. pašto adresą ir kt.). Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Informaciją komisijai galite pateikti raštu, atsiųsdami pranešimą paštu arba elektroniniu paštu adresu juristas@silutesst.lt

   Antikorupcijos komisijos pirmininkė Birutė Ačienė,  tel. Nr. (0 441) 62145