Psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencija

 


Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti:
- interneto svetainėje užpildant anketą;
- elektroniniu paštu praneskmobingas@silutesst.lt;
- atsiunčiant pranešimą paštu;
- pranešant savo tiesioginiam vadovui, kuris informaciją perduoda Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytam atsakingam asmeniui.