Šilumos energijos supirkimo iš NŠG tvarkos aprašas