Teikiamos paslaugos

Šilumos energijos gamyba

Pagrindinė UAB "Šilutės šilumos tinklai" veikla – centralizuotas šilumos energijos tiekimas (pardavimas) vartotojams, šalto vandens pašildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas, karšto vandens tiekimas.

Bendrovė šildo virš 500 tūkst. m2 plotą, aptarnauja daugiau nei 5 tūkst. vartotojus, gyvenančius Šilutės mieste, Rusnės ir Švėkšnos miesteliuose, Juknaičių, Kintų, Traksėdžių gyvenamosiose vietovėse.

UAB "Šilutės šilumos tinklai" vykdomi investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinant užtikrinamas ne tik nepertraukiamas šilumos tiekimas bet ir plečiamas vartotojų skaičius. Kad pasiekti užsibrėžtus tikslus, bendrovė investuoja į šilumos gamybos įrenginius, naudojančius biokurą, į priemones, didinančias energijos gamybos įrenginių darbo efektyvumą, sąnaudų mažinimą, įrenginių darbo patikimumą ir avarijų bei sutrikimų prevenciją, žalos aplinkai mažinimą.

Šiuo metu didžioji dalis šilumos energijos Šilutės rajoninėje katilinėje yra pagaminama deginant biokurą (smulkintą medieną ir medienos atliekas), dalis – skystu kuru (mazutu, dyzelinu).