Apie bendrovę


UAB "Šilutės šilumos tinklai" yra pagrindinė centralizuotos šilumos energijos tiekėja Šilutės mieste, Traksėdžių, Rusnės, Juknaičių, Kintų, Švėkšnos gyvenvietėse.

Pagrindinis akcininkas bendrovėje yra Šilutės rajono savivaldybės administracija, turinti 99.9 % bendrovės akcijų, likusios akcijos priklauso fiziniams asmenims.

UAB "Šilutės šilumos tinklai" yra juridinis asmuo, turi įstatus, sąskaitas bankuose, savo antspaudą.
Valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir direktorius.
Vidutinis darbuotojų skaičius šildymo sezono laikotarpiu yra apie 73 žmones, nešildymo sezono laikotarpiu apie 60 žmonių.

Istorija

Šilumą tiekianti įmonė įsikūrė 1978 m. kovo 1 d. ir vadinosi “Šilutės rajono Jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcija”, o nuo 1984 metų sausio 1 d. pasikeitė įmonės pavadinimas į “Šilutės rajono katilinės ir šilumos tinklai”, pavaldūs buvo Komunalinio ūkio ministerijos Respublikinio gamybinio šiluminės energijos tiekimo susivienijimui. Šiluma buvo tiekiama tik Šilutės miesto vartotojams, prijungtiems prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų. Įmonė turėjo 5 kvartalines katilines, kūrenamos skystu krosnių kuru.

1983 metais kūrenimo sezono pradžioje pradėta eksploatuoti naujai pastatyta mazutu kūrenama 50 MW instaliuotos galios rajoninė katilinė, kuri buvo pajėgi aprūpinti šiluma visus centralizuotus šilumos vartotojus. Šilutės mieste buvusios penkios kvartalinės katilinės liko veikti kaip boilerinės (1999 metais jos panaikintos).
1994 metais gegužės 31 dieną pasikeitė įmonės pavadinimas, buvo prijungta prie AB “Lietuvos energija” filialas “Klaipėdos šilumos tinklai” ir perduota eksploatuoti Traksėdžių gyvenvietės katilinė.
Nuo 1997 metų liepos 1 d. restruktūrizavus AB „Lietuvos energija“ "Šilutės šilumos tinklai" tapo savarankiška įmonė SPAB „Šilutės šilumos tinklai“.
1998 metais SPAB "Šilutės šilumos tinklai" perduota eksploatuoti Rusnės, Juknaičių ir Kintų katilinės, taip pat katilinę Tilžės gatvėje.
2000 metų lapkričio 28 dieną keičiamas bendrovės statusas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę"Šilutės šilumos tinklai".
2003 metų spalio 3 dieną vadovaujantis Vyriausybės nutarimu bendrovėje naikinamas specialiosios paskirties statusas ir lieka uždaroji akcinė bendrovė Šilutės šilumos tinklai.
2007 metais UAB „Šilutės šilumos tinklai“ perduota eksploatuoti Švėkšnos miestelio mokyklų katilinės.