Darbuotojų sąrašas

Įmonės darbuotojų kontaktinė informacija
Pareigos Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas
Direktorius Vaidotas Mačiulis (8 441) 62147 vaidotas.maciulis@silutesst.lt
Direktoriaus pavaduotojas šilumos gamybai Saulius Vytuvis (8 441) 45618 saulius.vytuvis@silutesst.lt
Direktoriaus pavaduotojas šilumos tiekimui Stasys Strakšys (8 441) 45529 tinklai@silutesst.lt
stasys.straksys@silutesst.lt
Direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų renovacijai Vygantas Kamarauskas (8 441) 62018
8 686 09575
vygantas.kamarauskas@silutesst.lt
Vyriausioji buhalterė Rita Agintienė (8 441) 62149 buhalterija@silutesst.lt
rita.agintiene@silutesst.lt
Buhalterė Rasa Tumaitienė (8 441) 43973 kasa@silutesst.lt
rasa.tumaitiene@silutesst.lt
Ekonomistė Rita Kamarauskienė (8 441) 43958 ekonomistas@silutesst.lt
rita.kamarauskiene@silutesst.lt
Darbo saugos inžinierė-ekologė Loreta Griciūnienė (8 441) 62148 ekologas@silutesst.lt
loreta.griciuniene@silutesst.lt
Viešųjų pirkimų specialistė Gražina Mikalauskienė (8 441) 62145 pirkimai@silutesst.lt
grazina.mikalauskiene@silutesst.lt
Teisininkė Birutė Ačienė (8 441) 62145 juristas@silutesst.lt
birute.aciene@silutesst.lt
Administratorė- personalo specialistė Inga Kainovaitienė (8 441) 62144 info@silutesst.lt
ingak@silutesst.lt
Vartotojų aptarnavimo centro vadovas Laimutis Kasparavičius (8 441) 62146 laimutis.kasparavicius@silutesst.lt
Apskaitininkė

Saulė Marozienė

(8 441) 62146 saule.maroziene@silutesst.lt
Apskaitininkė Audra Baltutytė (8 441) 75001 abonentai@silutesst.lt
audra.baltutyte@silutesst.lt
Apskaitininkė Birutė Justienė (8 441) 75001 birutej@sst.w3.lt
       
IT specialistas Laimondas Alminauskas (8 441) 75534 it@silutesst.lt
laimondas.alminauskas@silutesst.lt
Elektrotechninės tarnybos vadovas Donatas Ercius (8 441) 62148 donatas.ercius@silutesst.lt
Šilumos gamybos tarnybos vadovas Viktoras Meškys (8 441) 42497 viktoras.meskys@silutesst.lt
Apskaitininkė -sandėlininkė Danutė Bružienė (8 441) 42497 danuteb@sst.w3.lt
Kuro apskaitininkė - laborantė Dalia Mačiulaitienė (8 441) 75001 daliam@sst.w3.lt
Katilinių eksploatavimo grupės meistras Deividas Skripkauskas (8 441) 42497 deividas.skripkauskas@silutesst.lt
Katilinių eksploatavimo grupės meistras Dovydas Balandis (8 441) 42497 dovydas.balandis@silutesst.lt
Šilumos tiekimo tarnybos vadovas Stasys Morkevičius (8 441) 42497 stasys.morkevicius@silutesst.lt
Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“ +370 694 90 339 duomenu.apsauga@protego.lt
2008-2020 © silutesst.lt