Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Šilumos kaina ir kainodara

Šilumos įrenginių eksploatacija, priežiūra

Šilumos tiekimą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Aplinkosauga