Naudinga informacija vartotojams

Pagrindiniai suvartoto šilumos kiekio paskirstymo principai

Pagrindiniai suvartoto šilumos kiekio paskirstymo principai: Suvartoto šilumos kiekio paskirstymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Pastate per...

Šilumos įrenginių prie šilumos perdavimo tinklų prijungimas, pertvarkymas, atjungimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis(toliau – Taisyklės): I.   ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS Šilumos...

Norintiems tapti vartotojais

Norint tapti klientu, reikia: užpildyti paraišką šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti, gauti projektavimo technines sąlygas,  suprojektuoti iki pastato šilumos tiekimo tinklus ir pastato šilumos įrenginius,  pagal...

Kodėl reikia mokėti už šilumą bendrosioms reikmėms?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo...
Kompensacija už būsto šildymo išlaidas 2022 m.

Kompensacija už būsto šildymą

Nuo šių metų pradžios nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3...
Youtube

Atmintinė šilumos energijos vartotojams

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pristato video atmintinę šilumos energijos vartotojams. Informacinis filmukas supažindins su pagrindinėmis šilumos vartotojo teisėmis, pateiks praktinių patarimų ir šilumos...
Youtube

Centralizuotos šilumos tiekimas Lietuvoje

Videofilmas sukurtas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu. Filme parodoma, koks yra šilumos kelias (nuo gamybos šaltinio iki pastatų), paminėti centralizuoto šilumos tiekimo privalumai (plačiai naudojamas...
Youtube

Šilumos energijos paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką vertėtų žinoti?

Jeigu Jums įdomu sužinoti kaip pastate suvartota šilumos energija yra apskaitoma, kodėl vanduo nuolat cirkuliuoja vamzdynuose, kaip nustatomas šilumos kiekis butams šildyti, kviečiame pasižiūrėti šį filmuką ir rasti...
Vandens čiaupas

Šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu taikymas

Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu. Pastate suvartotas karšto vandens...
Šildymo radiatorius

Pertvarkyti šildymo sistemą – tik pasirūpinus reikiamais dokumentais

Prasidėjus šildymo sezonui daugiabučių gyventojams aktualus tampa klausimas, kur kreiptis, jei įtariama, kad buto kaimynas įsirengė papildomas radiatorių sekcijas, arba jei gyventojas keisdamas radiatorius vietoje 25 cm...
gyvatukas vonioje

Kas yra "gyvatuko" mokestis?

"Gyvatukas" šildymo sezono metu. Nuo kiekvienų metų spalio mėnesio (šildymo sezono pirmo mėnesio) iki sekančių metų gegužės 1 d. (pirmojo pilno ne šildymo sezono mėnesio) gyvenamuosiuose namuose sunaudota šilumos...