Vidutinės ir maksimalios galios poreikis per paskutinius 3 kalendorinius metus

Metai / mėnuo Vidutinės galios poreikis Maksimalios galios poreikis