Vidutinės ir maksimalios galios poreikis per paskutinius 3 kalendorinius metus