Įvykę viesieji pirkimai


Pirkimo pavadinimas Pirkimo data Pastabos
Termofikacinio tinklo siurblių montavimas
2023-03-20
Darbo rūbų, darbo avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių pirkimas
2023-03-14
Kietojo biokuro kokybės parametrų nustatymo paslaugų pirkimas
2023-03-08
Elektros energijos 2023 metams pirkimas
2022-11-24
Elektros energijos 2023 metams pirkimas
2022-10-31
Pirkimas neįvyko
Šildymui skirto žymėto kuro pirkimas
2022-09-28
10 MW vandens šildymo katilo VHB 10000 vamzdžių tiekimo ir keitimo darbai
2022-06-20
Biokuro (presuotų javų šiaudų) pirkimas Juknaičių katilinei
2022-06-01
Šilutės rajoninės katilinės administracinio pastato patalpų oro vėsinimo sistemos įrengimas
2022-05-13
Šilutės rajoninės katilinės mūrinio dūmtraukio išorinė kamieno renovacija
2022-04-14
Darbo drabužių, batų ir apsaugos priemonių pirkimas
2021-07-08
Biokuro (presuotų javų šiaudų) pirkimas
2021-07-01
Chemikalų pirkimas ekonomaizeriui
2021-06-28
Biokuro (presuotų žieminių javų šiaudų) pirkimas
2021-06-14
Karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu pirkimas
2021-06-02
Karšto vandens skaitikliai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu
2021-04-07
Vandens šildymo katilo (K3) VHB 10000 remontas
2020-06-16
Dūmsiurbės su elektros varikliu montavimas
2020-06-15
Šilumos apskaitos prietaisų pirkimas
2020-06-12
Vandens šildymo katilo (K3) plieninių vamzdžių pirkimas
2020-06-10
Biokuro (presuotų žieminių javų šiaudų) pirkimas
2020-06-09
Biokuro (presuotų šiaudų) pirkimas
2020-03-02
Dūmsiurbės su elektros varikliu pirkimas
2020-02-27
Kietojo biokuro kokybės parametrų nustatymo paslaugos
2020-02-17
Šildymui skirto žymėto kuro pirkimas
2019-11-06

Puslapiai