Priminimas dėl pastato parengties šildymo sezonui akto

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą Pastato parengties šildymo sezonui aktą (pavyzdinė akto forma pateikiama Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priede).

Tai – dokumentas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos privaloma atlikti, ir tikrinimo išvada apie pastato šilumos įrenginių parengimą naujam šildymo sezonui. Nesant nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių pasirengimo šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą draudžiama.

Šilumos tiekėjui pateikiami aktai bus registruojami, jei aktų pristatysite daugiau nei vieną prašome pateikti jų  sąrašus.